مشخصات محصولات با گرماژ های  140-160-180

هدف: مشخص کردن مشخصات فیزیکی و خصوصیات مکانیکی مورد نیاز 

نام مجموعه تولیدی: مجموعه پالایشگاهی تولیدی بام گام عایق ارومیه ( کارخانه تولید منسوجات نبافته اسپانباند spunbest)

مسئول آزمایش : بخش کنترل کیفی QC

 

Properties

Dimension

Standard

Type Spunbest

Tolerances

Area Weight

g/m2

ASTM  D3776

140

160

180

- + 5%

Thickness

mm

ASTM  D1777

0.87

0.92

1.06

- + 10%

Tensile Strength MD

N/5cm

ASTM  D5035

520

620

730

- + 10%

Tensile Strength CD

N/5cm

ASTM  D5035

360

620

440

- + 10%

Elongation at Max MD

%

ASTM  D5035

39

41

44

- + 15%

Elongation at Max CD

%

ASTM  D5035

43

45

46

- + 15%

Shrinkage at  200 C

%

ATM  D5726

0.5

0.5

0.5

- + 1%

Width

cm

Internal

101.2

101.2

101.2

- + 1%

Length

m

Internal

1400

1300

1050

- + 2%

Weight

kg

Internal

198

194

192

- + 2%